Δικαστήρια Καβάλας

Καβάλα
Ενημέρωση πριν 2 days and 12 hours
Έκδοση: 1.6.0.3

Αίθουσα 1

Σειρά:
0000

Σε αναμονή: 0
Τελευταία κλήση: 17-01-2020 11:24:10
Μέσος όρος αναμονής: 3 λεπτά

Αίθουσα 4

Σειρά:
0

Σε αναμονή: 0
Τελευταία κλήση: 17-01-2020 07:09:45
Μέσος όρος αναμονής: 5 λεπτά