Δικαστήρια Καβάλας

Καβάλα
Ενημέρωση πριν 19 days and 16 hours
Έκδοση: 1.6.0.3

Αίθουσα 4

Σειρά:
0000

Σε αναμονή: 0
Τελευταία κλήση: 13-03-2020 09:16:49
Μέσος όρος αναμονής: 5 λεπτά