Στρατιωτικό Φαρμακείο 424

Ευκαρπία - Θεσσαλονίκη
Ενημέρωση πριν 3 years and 3 months

Εν ενεργεία

Σειρά:
0021

Σε αναμονή: 0
Τελευταία κλήση: 30-12-2016 11:54:08
Μέσος όρος αναμονής: 7 λεπτά

Λοιποί Δικαιούχοι

Σειρά:
0021

Σε αναμονή: 0
Τελευταία κλήση: 30-12-2016 11:30:15
Μέσος όρος αναμονής: 9 λεπτά