Δικαστήρια ΠΑΤΡΑΣ

ΠΑΤΡΑ
Ενημέρωση πριν 1 year and 5 months

Αίθουσα 3

Σειρά:
0006

Τελευταία κλήση: 21-09-2018 13:12:21
Μέσος όρος αναμονής: 7 λεπτά

Αίθουσα 4

Σειρά:
0022

Τελευταία κλήση: 21-09-2018 12:54:46
Μέσος όρος αναμονής: 4 λεπτά

Αίθουσα 23

Σειρά:
0042

Τελευταία κλήση: 21-09-2018 12:55:54
Μέσος όρος αναμονής: 5 λεπτά

Αίθουσα 24

Σειρά:
2

Τελευταία κλήση: 25-09-2018 08:42:15
Μέσος όρος αναμονής: 5 λεπτά

Αίθουσα 71

Σειρά:
0004

Τελευταία κλήση: 21-09-2018 12:56:12
Μέσος όρος αναμονής: 5 λεπτά

Αίθουσα 73

Σειρά:
0004

Τελευταία κλήση: 21-09-2018 12:56:18
Μέσος όρος αναμονής: 5 λεπτά