Κτηματολόγιο Αθήνας

Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου
Ενημέρωση πριν 8 months and 2 hours
Έκδοση: 1.6.0.8

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡ.

Σειρά:
A25

Τελευταία κλήση: 27-06-2019 14:25:01
Μέσος όρος αναμονής: 6 λεπτά