ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περδικα Θεσσαλονίκη
Ενημέρωση πριν 2 hours and 2 minutes
Έκδοση: 1.6.0.3

ΠΕΔΙ Αν.Θεσ/νίκη

Σειρά:
0181

Σε αναμονή: 14
Τελευταία κλήση: 27-02-2020 12:59:23
Μέσος όρος αναμονής: 1 λεπτά