ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περδικα Θεσσαλονίκη
Ενημέρωση πριν 16 days and 18 hours
Έκδοση: 1.6.0.3

ΠΕΔΙ Αν.Θεσ/νίκη

Σειρά:
0012

Σε αναμονή: 114
Τελευταία κλήση: 16-03-2020 07:18:55
Μέσος όρος αναμονής: 426 λεπτά